Oudercommissie

Kinderdagverblijf 't Boemeltje beschikt over een actieve oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen op het kinderdagverblijf.

 

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

Aniek Beemer- Verbraak (moeder van Koen) - voorzitter
Ellen Schutten (moeder van Cas) - secretaris

Jordi Bluijs (moeder van Ben en Luc) - penningmeester
Nienke van Bree (moeder van Fiene) - lid

 

De oudercommissie komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt lopende zaken en agendapunten die door andere ouders zijn ingebracht. De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, meldt u zich dan aan via onderstaand e-mailadres van de oudercommissie. Ook wordt advies gegeven over punten die door de leiding van het kinderdagverblijf worden aangedragen. Verder helpt de oudercommissie bij het organiseren van o.a. de jaarlijkse thema-avond, waarin een onderwerp behandeld wordt zoals EHBO bij kinderen, de (psychologische) ontwikkeling van 0-5 jarigen, het gedrag van uw peuter etc.

 

De oudercommissie is te bereiken via het e-mailadres ocboemeltje@gmail.com.

Mocht u belangstelling hebben om plaats te nemen in de oudercommissie, dan kunt u een van de ouders aanspreken of ook van dit e-mailadres gebruik maken.

 

De oudercommissie is aangemeld bij sKK, stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Het klachtenreglement voor de oudercommissie is in te zien op www.klachtkinderopvang.nl.
Bekijk meer sfeerfoto's

Foto's

't Boemeltje

Kinderdagverblijf
Langvennen Zuid 127
5063CA Oisterwijk
Telefoon: 013 528 2606