Visie

images/file/Pedagogisch%20beleid%202018.pdfDe visie van kinderdagverblijf ‘t Boemeltje is gebaseerd op verschillende pedagogen en pedagogische stromingen. ‘t Boemeltje ziet kinderopvang als het verlengstuk van het gezin. 
De opvang wordt geboden op een ruim opgezette locatie, waar een gezellige en huiselijke sfeer heerst.

Kleinschaligheid is belangrijk, zodat ieder kind de aandacht kan krijgen die het nodig heeft. Het is nodig dat kinderen zich prettig bij ons voelen en dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen.

Tijdens de verzorging en opvoedingsactiviteiten behartigen wij de belangen van het kind in samenspraak met de ouders.

Er wordt gewerkt onder deskundig pedagogisch verantwoorde begeleiding. In alle gevallen staat het kind centraal. We kijken wat het kind aangeeft, wat de behoeften van het kind als individu en in groepsverband zijn en we stimuleren kinderen in hun communicatie. Daarnaast leren we het kind omgaan met conflicten.

Kinderopvang biedt tevens de mogelijkheid om vroegtijdig signalen te onderkennen, die mogelijk kunnen wijzen op een afwijkende ontwikkeling, of die kenmerkend zijn voor problemen in de thuissituatie.

Ons motto bij deze visie is: Spelen en groeien net als thuis!

’t Boemeltje heeft een pedagogisch beleidsplan. Het werken met kinderen is namelijk niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit.
Ons beleidsplan kunt u hier inzien.
Dit plan maakt onderdeel uit van het algemene kwaliteitsbeleid van ’t Boemeltje. Het beleid wordt jaarlijks besproken en onderzocht. Daar waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Op deze manier zorgen we ervoor dat het een levend stuk blijft binnen onze organisatie en wat past binnen de nieuwste ontwikkelingen. Zo waken we ervoor dat de kwaliteit die ’t Boemeltje levert continu is en eenduidig gedragen wordt. Bovendien is hiermee de pedagogische kwaliteit voor zowel medewerkers van ’t Boemeltje als voor derden (denk aan ouders, gemeenten, bedrijven) inzichtelijk en daarmee controleerbaar en toetsbaar. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats door brandweer en ggd, waarvan we een inspectie rapport krijgen. Klik hier voor het rapport.
 
 
Ook zijn al onze leidsters in het bezit van een geldig BHV-diploma (bedrijfshulpverlening).
Bekijk meer sfeerfoto's

Foto's

't Boemeltje

Kinderdagverblijf
Langvennen Zuid 127
5063CA Oisterwijk
Telefoon: 013 528 2606